תקנון האתר

תקנון  ותנאי שימוש

תנאי שימוש ותקנון האתר

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המיני משתמש יכול לעשות שימוש חופשי באתר, לעיין במידע המצוי בו , אם זאת shay4u שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש פרטי, או בית עסק, לעשות שימוש כלשהו באתר, ככל שנמצא כי הפר את תנאי השימוש בו.

רכישת מוצרים או שירותים באתר .

ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון:
שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, פרטי כרטיס אשראי, מספר ת"ז וכיו"ב. אין חובה להזין פרטים אלו באתר, אלא אם מבקשים לבצע רכישות באתר .
לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכלו המשתמש ו- shay4u לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה ולבצע שינויים ועדכונים.
אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של shay4u והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות מוצרים באתר.
shay4u עושה כמיטב יכולתה לספק את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית מוצרים באתר,
פרטים אודותיו, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה.
shay4u אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר.
shay4u רשאית לשנות בכל עת לעדכן את פרטי איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.
התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את shay4u.
במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר ,הנתונים בכתב הם המחייבים (למעט אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר).
מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לפני מועד ביקור הלקוח באתר או ביצוע ההזמנה.
shay4u תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.
רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה ,בעל חשבון PayPal (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על shay4u),
הרכישות באתר נעשות באמצעות אמצעי תשלום המפורטים באתר, כגון כרטיס אשראי וחשבון PayPal, ומופנות לאתר סליקה חיצוני.
תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי או חשבון PayPal לעסקה ולגביה. shay4u מתחייבת לספק רק מוצר או שירות אשר המחיר לגביו שולם במלואו.
shay4u רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ,shay4u שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

משלוח ואספקת המוצרים

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על-ידי shay4u לפי שיקול דעתה הבלעדי . אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי השירות, ואין מניעה טכנית, בטחונית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזורי השירות, יש לבדוק ברשימה המופיעה להלן:

כל רחבי הארץ למעט אזורים חריגים 69 ש"ח.

עבור משלוחים לאזורים חריגים תגבה תוספת של 50% .

למידע נוסף נוסף על אזורים החריגים ראה בלינק הבא  לצפייה לחץ כאן

עבור משלוח כורסאות של ד"ר גב עלות המשלוח הינה 250 שקלים.

 לחברה תישמר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. shay4u עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים יימצאו במלאי, עם זאת ייתכנו מקרים בהם מוצרים אזלו מהמלאי. במצב שכזה, יתכן ש- shay4u תציע מוצר חלופי. אם יוסכם לרכוש את המוצר החלופי, יבוצע עדכון של ההזמנה; אחרת תבוטל ההזמנה ולא ייגבה תשלום. shay4u תעשה כמיטב יכולתה כי ספק המוצרים יספק את המוצרים הנרכשים בפרק הזמן הנקוב בתחתית דף המוצר. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד , כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה בגין העסקה. shay4u לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר במקרה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה. במקרה שיתאפשר איסוף עצמי של המוצר יעשה האיסוף בתיאום מראש . לא יסופקו מוצרים שלא הועבר תשלום מלא בגינם.

ביטול עסקה והחזרת פריטים

באפשרותו של הקונה באתר לבטל עסקאות מסויימות, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
על-פי חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.
תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש.
על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.
במקרה של השבת מוצר רשאי האתר לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם.
כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל ספק המוצר, על חשבונו, בצירוף חשבונית המס ומכתב המתאר את הבעיה במוצר, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

הגבלת אחריות

השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת shay4u, ולא תהיה למשתמש כל טענה,
תביעה או דרישה כלפי shay4u ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות באתר.
האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה,
חלה על ספקי המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם או לתנאי העסקה עם מי שסיפקם.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא shay4u בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים או השירותים אשר הוזמנו ושולמו על-ידי הרוכש.
היה ונציגי shay4u ינסו לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר,
לא יתפרש סיוע זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על shay4u ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר,
הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של shay4u ,השם " shay4u " וסימני המסחר של shay4u (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של shay4u בלבד.
אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת shay4u בכתב ומראש.

שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים

shay4u מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי המשתמשים עם זאת , shay4u מבהירה, כי איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק או אבדן, ישיר או עקיף, שנגרם כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה על פי דין.
אתר shay4u רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה,  במועד רכישת המוצרים או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה או על ידי צדדים שלישיים, ובלבד שבמקרה זה החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לידי צדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש לצד שלישי לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן שירותים נלווים למוצרים כגון שירותי משלוח.בנוסף לאמור לעיל, shay4u רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או  תרמית,  תדווח על כך מיידית לרשויות החוק. shay4u לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכפוף לכך שהמשתמש ימסור את פרטי ההתקשרות שלו ל shay4u והסכמתו המפורשת לקבלת דיוור ישיר, תהא shay4u רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של shay4u ,המשתמש יהיה  רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, בכפוף למסירת הודעה ל shay4u באמצעות אחד מן אמצעי התקשורת המנויים מעלה.
SHAY4U רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל    טענה, תביעה או דרישה כלפי shay4u בקשר לכך.
רישומי המחשב של shay4u בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
shay4u רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.